Czym jest standaryzacja danych?

Standaryzacja danych to proces, który pozwala uporządkować gromadzone przez nas informacje, tym samym ułatwiając nam pracę z bazą danych.

Standaryzacja poprawia błędy występujące w rekordach, co umożliwia łatwiejsze ich wyszukiwanie i grupowanie. Jest to szczególnie istotne dla firm, które swoje działania marketingowe opierają przede wszystkim na pracy z bazami danych.

Jak działa standaryzacja danych?

Proces standaryzacji danych jest oparty na słownikach adresowych, które opracowywane są na bazie zapisów TERYT – krajowego rejestru, który zawiera dane, takie jak: kody pocztowe, nazwy miast wsi i ulic. Oznacza to, że niepoprawnie zapisane adresy zostaną dopasowane do tych, które są uwzględnione w ogólnopolskiej bazie.

Standaryzacja danych poprawia także literówki w wyrazach i usuwa niepotrzebne znaki specjalne oraz zduplikowane informacje. Dzięki temu wszystkie wprowadzone do bazy dane będą dobrze odczytywane i wyszukiwane przez systemy i programy komputerowe. Musimy mieć na uwadze, że nieprawidłowo wprowadzone informacje są niefunkcjonalne i mogą generować wiele nieporozumień. Zdecydowanie warto jest je normalizować, ponieważ czyni to pracę z bazą danych bardziej efektywną, co pośrednio przekłada się także na wydajność całego procesu sprzedaży.

W jaki sposób standaryzacja danych ułatwia pracę?

Dzięki standaryzacji odblokowujemy pełen potencjał zgromadzonych przez nas danych. Całkowicie prawidłowe wprowadzanie rekordów przez człowieka jest niemal niemożliwe, dzieje się tak ze względu na ludzką omylność. Przypadkowo wprowadzona literówka może sprawić, że dane klienta staną się niemożliwe do wyszukania lub sklasyfikowania – czyni je to bezużytecznymi. Często ręczne wyszukiwanie niepoprawnie wprowadzonych danych jest bardzo czasochłonne, co generuje niepotrzebne koszty.

Jeżeli zależy nam na płynnej i wydajnej pracy warto znaleźć firmę, wykonującą profesjonalną usługę standaryzacji danych. Jest to dobra inwestycja szczególnie w przypadku biznesów, których działanie opiera się na przetwarzaniu informacji teleadresowych klientów. To działanie pozwala na korzystanie ze wszystkich zgromadzonych przez firmę danych i tym samym może prowadzić do zwiększenia liczby umówionych spotkań czy sprzedanych produktów. Jednak nie tylko przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem skorzystają ze standaryzacji. Niemal wszystkie firmy korzystają z danych, kiedy są one nieprawidłowo wprowadzone algorytmy czy systemy nie będą mogły ich odczytać. Nie trzeba dodawać iż może to generować dużo błędów, które będą wymagać późniejszych korekt, które pochłaniają ogromne pokłady czasu i zaangażowania.