HACCP w kontakcie z żywnością. Gdzie znajduje zastosowanie?

Wdrożenie systemu HACCP jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, opierającej się na kontakcie z żywnością. Wymagania prawne, określone w przepisach, dotyczą zachowania środków higieny podczas produkcji rolnej, magazynowania, czy handlu. Jak wygląda jego stosowanie w praktyce i na co należy zwrócić uwagę?

Na czym opiera się HACCP?

Najprościej mówiąc – dokumentacja HACCP pozwoli oszacować i skontrolować zagrożenia, możliwe do powstania podczas produkcji czy sprzedaży produktów spożywczych. Wszystkie wymagania, dotyczące ochrony żywności zostały określone w odpowiednich przepisach prawnych. Do tej grupy możemy zaliczyć następujące ustawy:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku;
 • rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • art. 5 powyższej ustawy – dotyczący osób produkujących i wprowadzających produkty spożywcze na rynek.

Każda działalność gospodarcza, mająca styczność z żywnością, powinna posiadać swój indywidualny system wdrożenia HACCP, odpowiedni dla typu prowadzonych działań. Dobrze przygotowany projekt powinien posiadać wszystkie warunki i być w pełni bezpieczny dla potencjalnego konsumenta.

Jakie działalności gospodarcze muszą posiadać system HACCP?

Jak już wiadomo – dokumentacja oceniająca zagrożenia, dotyczy wszystkich obszarów produkcji i rozpowszechniania żywności. Niezbędna okaże się więc w takich miejscach jak:

 • piekarnie, cukiernie;
 • zakłady mięsne;
 • sklepu spożywcze;
 • magazyny z żywnością;
 • bary, pizzerie, restauracje;
 • hotele, salony spa;
 • zakładu usuwające odpady odzwierzęce.

Zalety wdrożenia systemu HACCP

Oprócz bezpieczeństwa i zgody sanepidu na prowadzenie nowej działalności gospodarczej, można zyskać coś znacznie cenniejszego. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich procedur i zlikwidowaniu zagrożenia, można zyskać uznanie w oczach klientów, a także zbudować solidną markę, dbającą o bezpieczeństwo. Postępowanie, zgodne z literą prawą, pozwoli także na uniknięcie wysokich kar, wynikających z pomyłek i niedopatrzeń. Dzięki temu budżet firmy nie będzie narażony na straty.

12 kroków wdrażających HACCP

 • Zorganizowanie środków i zatrudnienie kierowników;
 • powołanie grupy badawczej ds. HACCP;
 • scharakteryzowanie produktów i grupy odbiorców;
 • określenie procesu produkcji;
 • zweryfikowanie zagrożeń;
 • określenie punktów CCP;
 • ustalenie granic i kryteriów tolerancji;
 • monitorowanie zagrożeń;
 • zaplanowanie odpowiedniego systemu monitorowego;
 • ustalenie sposobów na poprawę sytuacji;
 • wdrożenie procedury sprawdzającej;
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji i stałe weryfikowanie danych.

Dzięki wdrożeniu systemu HACCP każda firma ma szansę na bezpieczny rozwój i samodoskonalenie. Warto zaczerpnąć porady ekspertów i wykonać pełną dokumentację, która skutecznie wpłynie na losy i renomę całej działalności gospodarczej.