Ciągłość dostaw w jednostek świadczących usługi medyczne

sklep salva (32).jpg

Dostarczając zaopatrzeni do jednostek świadczących usługi medyczne kluczowe jest zachowanie ciągłości dostaw i ich terminowość. Ze względu na fakt, że punkty tego typu pozbawione zaopatrzenia nie mogą świadczyć usług, które są kluczowe, zarządzanie łańcuchem dostaw w takim wypadku jest niezwykle ważne. Dlatego należy odpowiednio uzupełniać stany magazynowe.

Świadczenie usług medycznych – czy odbywa się jedynie w szpitalu i przychodni?

Usługi medyczne kojarzą się zazwyczaj z tymi, których udzielają przychodnie i szpitale – zarówno publiczne, jak i prywatne. Jednak część usług o podobnym profilu świadczonych jest przez kosmetologów, stomatologów czy nawet weterynarzy i fryzjerów. Wszystkie te miejsca wymagają, aby dostarczać im zaopatrzenie medyczne. Dlatego też korzystają z wyspecjalizowanych przedsiębiorstw o tym profilu działalności.

Zapewnienie dostaw zaopatrzenia medycznego nawet w kryzysowych sytuacjach

Ostatnie lata pokazały, że nawet gdy chodzi o zaopatrzenie medyczne, na rynku może pojawić się kryzys i środki ochrony będą dobrem bardzo poszukiwanym. Dlatego też, każda organizacja świadcząca takie usługi powinna dbać o prawidłowe i pełne zaopatrzenie swoich magazynów środków codziennego użytku. Można wtedy nawet w sytuacji kryzysowej świadczyć usługi medyczne, które przecież dla wielu osób są niezbędne.

Dbanie o stany magazynowe i umiejętna gospodarka zasobami

Umiejętność dbania o zasoby i ich pełne stany magazynowe jest bardzo cenna. Ważne jednak jest również by zaopatrzenie medyczne było składowane w sposób, który pozwoli na jego pobieranie, od towaru z najkrótszym terminem ważności. Ma się wtedy pewność, że nie użyje się substancji czy produktu po terminie przydatności do użycia. W przypadku zaopatrzenia medycznego warto stosować zasadę FIFO, gdyż niektóre substancje mają krótki termin przydatności.

Nieprzewidziane sytuacje – dlaczego należy dbać o odpowiedni stan zaopatrzenia w produkty medyczne?

W przypadku usług medycznych sytuacje kryzysowe, czy nawet zagrażające życiu zdarzają się częściej niż w innych usługach. Dlatego też brak pełnego zaopatrzenia może sprawić, że niemożliwa lub bardzo trudna będzie pomoc poszkodowanemu lub pacjentowi. Brak należytego zaopatrzenia uniemożliwi świadczenie konkretnego typu usług.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zaopatrzenie medyczne.