Opieka nad ciężarną w Wielkiej Brytanii

Standardy opieki okołoporodowej obowiązujące w Polsce i Wielkiej Brytanii różnią się między sobą. W Anglii nad kobietą przez całą ciążę opiekę sprawuje wyłącznie położna. Natomiast poród przebiega zgodnie z ustalonym w III trymestrze planem porodu.

Jak wygląda opieka nad ciężarną w Wielkiej Brytanii?

Każda kobieta, która dowiedziała się, że jest w ciąży i zdecydowała się na poród w UK, powinna zgłosić się do przychodni odpowiedniej dla jej miejsca zamieszkania. Wówczas zostanie jej przydzielona położna i termin pierwszej wizyty położniczej, który przypada zwykle na 12 tydzień ciąży. Warto wiedzieć, że w Anglii opieki nad ciężarną nie sprawuje lekarz ginekolog, a wyłącznie położna. Wyjątkiem jest ciąża zagrożona lub zły stan zdrowia przyszłej matki.

Na pierwszej wizycie położniczej zostanie zebrany dokładny wywiad. Położna dokona podstawowych pomiarów: masa ciała, obwód brzucha, ciśnienie tętnicze oraz pobierze krew na badania laboratoryjne i wyda skierowanie na pierwsze badanie ultrasonograficzne (USG). Podczas ciąży kobiecie przysługują tylko dwa USG – w 12 i 20 tygodniu. Wizyty położnicze odbywają się raz w miesiącu, a w III trymestrze co dwa tygodnie.

Każda ciężarna może korzystać ze szkoły rodzenia. Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Wykłady dotyczą ciąży i opieki nad dzieckiem, a na ćwiczeniach pracuje się nad prawidłowym oddechem i rozluźnieniem ciała oraz uczy się pielęgnacji noworodka. Kobieta nie dostaje lekarskiego zwolnienia z pracy na czas ciąży, jednak pracodawca musi zapewnić jej wolne godziny na wizyty położnicze, badania i szkołę rodzenia.

Czym jest plan porodu?

W III trymestrze ciąży przyszła mama wraz z położną opracowują tzw. plan porodu. Jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie życzenia i uwagi kobiety dotyczące porodu i pierwszych chwil życia noworodka. Ma on zapewnić ciężarnej komfort fizyczny i psychiczny. Plan porodu jest w pełni akceptowany i przestrzegany przez zespół medyczny pod warunkiem, że nie wystąpią żadne komplikacje lub zagrożenie zdrowia i życia dziecka.

W planie porodu powinny znaleźć się informacje dotyczące:

  • miejsca i rodzaju porodu,
  • preferowanej pozycji ciała podczas porodu,
  • zgody na znieczulenie, nacięcie krocza, sztuczne wywołanie porodu,
  • chęci kontaktu skóra do skóry tuż po porodzie,
  • sposobu karmienia noworodka,
  • chęci skorzystania z doradcy laktacyjnego,
  • tego, czy noworodek ma przebywać z matką na sali szpitalnej,
  • chęci pobrania krwi pępowinowej.