Zespół Asperger – przyczyny, objawy i leczenie

Choroba zespołu Aspergera u dzieci jak i u dorosłych nie powoduje wystąpienia zaburzeń w rozwoju umysłowym. Objawy zespołu Aspergera ujawniają się w braku umiejętności interpersonalnych oraz społecznych. Leczenie tej choroby bazuje na terapii różnorodnymi metodami, w tym przede wszystkim na takiej terapii jak behawioralna i kognitywna.

Zespół Aspergera –  co to jest oraz jaki ma związek ta choroba z autyzmem?

Zespół Aspergera należy do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest to jedno z najłagodniejszych całościowych zaburzeń rozwojowych. Stan umysłowy u dziecka chorującego na  zespół Aspergera rozwija się prawidłowo,  w przeciwieństwie do  dziecka chorującego na autyzm dziecięcy gdzie rozwój umysłowy nie jest w ustalonej normie intelektualnej.  Cechami wspólnymi autyzmu i zespołu Aspergera jest wycofanie społeczne oraz brak umiejętności społecznych. Dorośli chorujący na schorzenie zespołu Aspergera często odbierani są przez otoczenie za dziwaków bądź ekscentryków ze względu na powstałą trudność  w nawiązywaniu relacji oraz kontaktów międzyludzkich. Osoby chorujące na zespół Aspergera mają swój „zamknięty się własny świat”, który odcina ich od życia rzeczywistego lub posiadają nietypowe i bardzo pochłaniające pasje.

Zespół Aspergera to choroba która pozwala na samodzielne prawidłowe funkcjonowanie chorego. Autyzm u dziecka jest powiązany z poważnym problemem z rozwojem umysłowym oraz najczęściej z niskim ilorazem inteligencji.  Wtedy IQ  jest poniżej 30, przez co poziom ten uniemożliwia nawet naukę mowy. Na zespół Aspergera tak jak i na autyzm dziecięcy częściej chorują chłopcy niż dziewczynki.

Jakie są objawy zespołu Aspergera u dziecka i osoby dorosłej?

Zespół Aspergera to choroba, która daje mniej nasilone objawy niżeli autyzm wczesnodziecięcy. Zespół Aspergera u dziecka zaczyna być zauważalny zazwyczaj pomiędzy 3 a 8 rokiem życia. W tym czasie zespół Aspergera daje takie objawy jak:

  • przede wszystkim dziecko unika kontaktu wzrokowego,
  • zauważalna jest ograniczona mimika twarzy oraz mowa ciała, może też wystąpić brak mowy ciała
  • może wystąpić również brakiem umiejętności do odczytywania mowy ciała oraz mimiki innych osób,
  • dziecko unika kontaktu fizycznego,
  • dziecko niechętnie współpracuje, wykazuje dużą niechęć do pracy w grupie,
  • zachowania dziecka cechują się charakterystyczną dla choroby zespołu Aspergera powtarzalnością  oraz rutynowością  – dziecko z chorobą Aspergera nawet najprostsze czynności chce wykonywać ściśle według ustalonego, konkretnego schematu,
  • dziecko ma problem ze stosowaniem prawidłowych zaimków osobowych,
  • dziecko ma zaburzenia mowy oraz języka. Problem dotyczy tonu głosu oraz akcentowania itd. Dziecko nie rozumie metafor, ani sarkazmu, czy też ironii,
  • posiada zaburzenia kompulsywno – obsesyjne związane na przykład z układaniem przedmiotów w jednym rzędzie,
  • czasem może wystąpić w chorobie Aspergera niezdarność ruchowa