Odpowiedzialność przedsiębiorcy podczas przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej

Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z pewną odpowiedzialnością przedsiębiorcy, a także obowiązkami z jego strony. Warto zapoznać się z większą ilością informacji na ten temat.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z pewną odpowiedzialnością ze strony przedsiębiorcy. Przede wszystkim przez okres trzech lat od dnia przekształcenia jest on odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, które związane były z wcześniej prowadzoną działalnością. Natomiast po upłynięciu trzech lat przedsiębiorca może w znaczący sposób ograniczyć swoją odpowiedzialność po zastosowaniu pewnych warunków. W przypadku pozostawania wspólnikiem przedsiębiorca może ponosić jedynie ryzyko gospodarcze, a nie odpowiadać za całokształt zobowiązań spółki.

Obowiązki wobec ZUS

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje także pewne obowiązki wobec ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba fizyczna to powstaje obowiązek ubezpieczeniowy, który obejmuje zarówno ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenia zdrowotne. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż konieczne jest wyrejestrowanie się z ubezpieczeń z tytułu prowadzonej do tej pory działalności gospodarczej. Następnie przedsiębiorca powinien zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń z nowym tytułem.

Pozostałe obowiązki

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przekształcona z jednoosobowej działalności gospodarczej, wiąże się także z innymi obowiązkami. Wśród nich można wskazać przede wszystkim złożenie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego, a także złożenie dokumentów związanych z chęcią bycia czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w której transakcje były ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących, niezbędne będzie ich wymienienie na nowe kasy fiskalne. Warto zwrócić szczególną uwagę na te istotne obowiązki, ponieważ ich spełnienie jest kluczowe dla powodzenia przekształcenia.