Jak ogłosić upadłość firmy?

Prowadzenie jakiejkolwiek firmy, niezależnie od tego, czy jest to duże przedsiębiorstwo, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, wiąże się z ryzykiem ekonomicznym. W skrajnych przypadkach konieczne jest ogłoszenie upadłości firmy. Jak to zrobić?

Podstawa prawna

Ogłoszenie upadłości reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku – Prawo upadłościowe. Reguluje ona przepisy mówiące nam o tym, kto może, a kto nie może ogłosić upadłości, jakie niezbędne przesłanki do ogłoszenia upadłości muszą zostać spełnione, jak dokładnie przebiega proces upadłościowy, oraz jakie są jego konsekwencje. Mówi ona także o tym, jak można wprowadzić działania naprawcze firmy, której grozi bankructwo. Ostatnia nowelizacja tej ustawy miała miejsce w 2021 roku, kiedy to uregulowane zostały sprawy związane z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej, związanej z pandemią koronawirusa.

Kto może ogłosić upadłość?

By móc ogłosić upadłość, należy spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest fakt bycia przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub bycia wspólnikiem spółki partnerskiej, osobowej spółki handlowej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa? Jest to osoba fizyczna bądź prawna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Kiedy można ogłosić upadłości firmy

Prawo upadłościowe jasno reguluje warunki, jakie trzeba spełnić, by móc ogłosić upadłość swojej firmy. Przede wszystkim będzie to niewypłacalność. Jednak nie każde opóźnienie z płatnościami daje przesłanki do ogłaszania bankructwa firmy. Niewypłacalność musi być długoterminowa, trwała. W praktyce oznacza to, iż dłużnik nie jest w stanie zrealizować wymaganych zobowiązań finansowych przez okres przekraczający trzy miesiące.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, który jest odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa. Ważne jest, iż może to zrobić zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele. Należy to zrobić w przeciągu 30 dni od powstania niewypłacalności.

Choć ogłoszenie upadłości firmy jest na pewno niezwykle trudne dla każdego przedsiębiorcy, czasem jest to jedyne wyjście, by uratować swoje pieniądze.