Jakie dokumenty sporządza notariusz?

Kancelarie notarialne to instytucje, które powołuje się decyzją Ministra Sprawiedliwości do wykonywania w imieniu władzy niektórych czynności prawnych. Na czele kancelarii stoi notariusz, który projektuje i sporządza akty prawne oraz wykonuje inne zadania, które są jego kompetencją.

Notariusz – kto może nim zostać?

Notariuszem może zostać absolwent wydziału prawa. Zanim jednak kandydat na notariusza uzyska wpis na oficjalnej ministerialnej liście notariuszy, czeka go wieloletnie praktykowanie w roli aplikanta i asystenta notariusza. Końcem zmagań jest bardzo trudny egzamin praktyczny. Pozytywna ocena pozwala kandydatowi do zawodu złożyć wniosek do Ministra Sprawiedliwości o przyjęcie do grona notariuszy. Minister po zasięgnięciu opinii rady notariuszy dokonuje takiego wpisu i jednocześnie wskazuje miejsce wykonywania zawodu, czyli określa siedzibę kancelarii.

Zarobki w zawodzie notariusza znacznie przekraczają średnie krajowe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Renomowani notariusze z wieloletnią praktyką ze swoimi dochodami plasują się w czołówce zawodów prawniczych.

Jakie dokumenty sporządza notariusz?

Większość z nas z usług notariusza korzysta sporadycznie. Częściej w kancelariach notarialnych pojawiają się biznesmeni, deweloperzy, handlarze nieruchomości. Podstawową czynnością prawną wykonywaną w kancelariach notarialnych jest sporządzanie umów kupna-sprzedaży w postaci aktów notarialnych.

Formę aktu notarialnego mają także przedmałżeńskie intercyzy oraz testamenty, czyli zapisy dokonywane przez testatorów na rzecz spadkobierców. Testamenty można deponować w kancelariach notarialnych. Notariusze dokonują także rejestracji testamentów w ogólnopolskim spisie, który znacznie ułatwia poszukiwanie spadkobierców, ustalanie praw do spadku i jego podział.Warto zauważyć, że zlecanie notariuszom spraw spadkowych znacznie skraca czas ich załatwiania w porównaniu z wieloletnimi postępowaniami toczącymi się w sądzie.

Do notariusza należy się udać również w sytuacji, w której niezbędne jest poświadczenie prawdziwości dokumentu, podpisu, pozostawania przy życiu.

Notariusz uczestniczy w aukcjach i posiedzeniach spółek prawa handlowego. Z przebiegu tych wydarzeń sporządza się notarialne protokoły.

W kancelarii notarialnej można zdeponować cenne przedmioty i dokumenty. Notariusze przyjmują depozyty pieniężne w formie gotówki czy papierów wartościowych, ważne dokumenty papierowe oraz dane zapisane na nośnikach komputerowych.

Jakie opłaty notariusze pobierają za wykonane czynności?

Taksy notarialne regulowane są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Cennik określa maksymalne stawki, jakie może notariusz zainkasować za wykonaną czynność.

Podstawą do ustalenia opłaty notarialnej zawsze jest wartość przedmiotu, z którym czynności dokonane w kancelarii miały związek.

Notariusz pobiera także opłaty w imieniu urzędu skarbowego i samorządu za niektóre czynności cywilno-prawne oraz opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych lub sądowy podatek od darowizn.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.