Monitoring HD w firmie – jak używać go zgodnie z prawem?

Coraz częściej zarówno w biurach, jak i zakładach produkcyjnych spotyka się monitoring HD. Monitorowanie pracowników w firmie jest powszechnie stosowane, jednak podlega wielu ograniczeniom. Jakich formalności należy dopełnić, aby legalnie prowadzić monitoring w firmie?

Z jakich powodów może być stosowany w zakładzie pracy monitoring HD?

Ustawodawca nie zezwala na dowolność w sprawie stosowania monitoringu w firmie. Kamery mogą zostać powieszone jedynie za ściśle określonych powodów. Wymienia je kodeks pracy w artykule 22 par. 1. Monitoring HD ma być więc niezbędny do zapewnienia:

  • ochrony mienia,
  • kontroli produkcji,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,
  • zachowania w tajemnicy informacji w celu ochrony dobra pracodawcy.

W katalogu tych powodów nie znalazło się kontrolowanie czasu pracy, jeśli więc nie zachodzą powyższe przesłanki, monitoring nie może być stosowany na przykład w celu kontrolowania wejść i wyjść pracowników.

Nagrania monitoringu – jakie wymagania powinny spełniać?

Przepisy mówią o możliwości monitoringu i rejestracji jedynie obrazu. Montowanie mikrofonów i nagrywanie dźwięku jest nielegalne i niedopuszczalne w firmie bez względu na powód, nawet jeśli pracodawca uzasadniałby to względami bezpieczeństwa. Nie wolno również nagrywać pracowników bez ich wiedzy. Personel musi być poinformowany o zamiarze zastosowania monitoringu i rejestracji obrazu najpóźniej na jeden dzień przed montażem kamer.

W jaki sposób poinformować pracowników o monitoringu? Przede wszystkim pomieszczenia objęte zasięgiem kamer muszą być oznaczone. Warto przy tym pamiętać, że nie wystarczy ogólnikowa informacja przy wejściu do zakładu. Pracownicy powinni znać dokładną lokalizację każdej z kamer.

W jakich pomieszczeniach nie wolno stosować monitoringu?

Istnieje kilka obszarów wyłączonych z możliwości monitorowania. Są to:

  • szatnie,
  • pomieszczenia sanitarne takie jak prysznice toalety i umywalnie,
  • pomieszczenia socjalne i stołówki,
  • palarnie, o ile funkcjonują w zakładzie pracy,
  • pomieszczenia udostępnione przez firmę zakładowej organizacji związkowej.

W wyjątkowych przypadkach ustawodawca dopuszcza zastosowanie monitoringu również w tych pomieszczeniach. Aby kamery mogły zostać zamontowane, łącznie jednak muszą być spełnione trzy warunki:

Po pierwsze – monitorowanie tych pomieszczeń jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom lub w celu ochrony produkcji imienia pracodawcy.

Po drugie – monitoring prowadzony w tych pomieszczeniach nie naruszy godności i innych dóbr osobistych pracowników.

Po trzecie – monitoring prowadzony w pomieszczeniach udostępnionych organizacjom związkowym nie naruszy ich niezależności.

Stosowanie monitoringu w pomieszczeniach, o których mowa powyżej, musi odbywać się przy użyciu środków technicznych uniemożliwiających rozpoznanie osób, które w nich przebywają. To sposób na uniknięcie sporów o naruszenie dóbr osobistych, jakie mogłyby się pojawić między pracownikami pojawiającymi się na nagraniach a pracodawcą. Warto pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek kontroli, czy sporu z pracownikiem, to właśnie po stronie pracodawcy będzie leżał ciężar udowodnienia, że kamery były w tych pomieszczeniach absolutnie niezbędne, a do montażu ich przyczyniło się wystąpienie łącznie wszystkich trzech powodów umożliwiających dopuszczenie monitoringu w pomieszczeniach, które nie powinny być nim objęte.

Monitoring HD w firmie może przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i pomóc kontrolować – zwłaszcza zakłady produkcyjne. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, by stosowany był zgodnie z wymogami prawa. Urządzenia i liczne akcesoria powinniśmy szukać w sprawdzonych i specjalistycznych sklepach – https://www.fonex.pl/kategorie/monitoring-hd-tvi-turbo-hd-359.html.