Jak wygląda sprzątanie szpitali?

Jak wygląda sprzątanie szpitali?

Tematem wielu rozmów są zasady sprzątania w szpitalu. Bezpieczeństwo pracy oraz ochrona zdrowia personelu i pacjentów w dużej mierze zależą od dobrze skonstruowanego planu higienicznego. W tym artykule wymienimy najważniejsze Zasady sprzątania w szpitalu.

Podstawowe zasady sprzątania

Warto podkreślić, że instrukcja dezynfekcji oraz utrzymania czystości powinna być dostępna w każdej placówce sanitarnej. Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za przygotowanie planu higienicznego lub instrukcji spoczywa na pielęgniarkach epidemiologicznych. Jednak dopiero po zatwierdzeniu przez dyrektora ds. medycznych plan wchodzi w życie.

Utrzymywanie czystości

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w placówkach medycznych znajdują się pomieszczenia o różnym poziomie ryzyka zakażenia. Właśnie dlatego plan musi zawierać precyzyjnie opisane czynności oraz częstotliwość sprzątania. Kluczowe jest także, żeby regularnie wymieniać worki z odpadami i czyścić toalety. Jeśli chcesz zapobiec szerzeniu się zakażeń szpitalnych to musisz koniecznie utrzymywać czystość. Proces sprzątania musi być przeprowadzony według zasad określonych przez pielęgniarkę epidemiologiczną. Warto pamiętać, że sprzęt medyczny oraz powierzchnie trzeba wyczyścić po każdym pacjencie. Brudnej bielizny i odpadów medycznych trzeba się pozbyć z pomieszczenia bezpośrednio przed myciem.

Proces sprzątania

Sprzątanie rozpoczyna się zawsze od najmniej zabrudzonych powierzchni pionowych. Dopiero po ich umyciu można przejść do podłogi i poziomych powierzchni. Trzeba dodać, że wiaderka, ścierki oraz mopy powinny być w kolorach zgodnych z zapisem przeznaczenia. Trzon mopa musi być wytrzymały i nie może się ręcznie odpinać. Liczba ścierek oraz mopów musi być zawsze dostosowana do rodzaju mytych powierzchni oraz liczby pomieszczeń. Po każdym użyciu trzeba umyć sprzęt myjący, a także go zdezynfekować i umieścić w stanie suchym w odrębnym pomieszczeniu. Eliminacja drobnoustrojów to po prostu dezynfekcja. Powierzchnie skażone ludzkim biologicznym materiałem trzeba wytrzeć przy użyciu chłonnego materiału jednorazowego.